Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego 2020 - 2023

Rafał Kołodzejczyk

prezes

Dr inż. Rafał Kołodziejczyk, adiunkt w Katedrze nauk o bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania kryzysowego oraz technologii informacyjnej.
Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz biegłego sądowego. Pełni rolę eksperta Sektorowej Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Polskiego Lobby Przemysłowego.

Marcin Nowak

wiceprezes

Michał Pańtak

Skarbnik

Grzegorz Basiński

Członek zarządu

Specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO) oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. 

Ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka.
Posiada m.in. certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie.  

Właściciel firmy technologicznej. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz prawa zamówień publicznych. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi w obszarze teleinformatyki, oprogramowania oraz usług informatycznych. 

Jan Kocój

Członek zarządu